MV. GÖKER RADYOLOJİ ÇALIŞANLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER radyoloji çalışanları için kesintisiz 90 gün Fiili Hizmet Zammı Süresi hakkında kanun teklifi verdi.

Söz konusu teklif kanunlaşırsa ağır ve yıpratıcı işlerde yani doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emonasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar kesintisiz ve 90 gün süresince Fiili Hizmet Zammından yararlandırılmış olacak.

Kanun Teklifinin Metni…

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. Mehmet GÖKER

Burdur Milletvekili