MAKÜ’de 7. Örgütsel Davranış Kongresi Gerçekleştirildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7. Örgütsel Davranış Kongresine ev sahipliği yaptı.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesinde bulunan Lavanta Tepesi Hotel’de 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Ömer Tekşen ve Doç. Dr. Ali Murat Alparslan, akademik personel ve kongre katılımcıları iştirak etti.

Kongre, 100’den fazla üniversiteden örgütsel davranış bilimi alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirdi ve çok sayıda bildiri tartışıldı. 4 ayrı salonda aynı anda gerçekleştirilen paneller iki gün süresince devam etti. 34 ayrı oturumda gerçekleştirilen kongrede; liderlik çalışmaları, örgütsel adalet, stres ve tükenmişlik, örgütsel muhalefet ve eleştirel düşünme, çalışma hayatı ve kariyer, sosyal ağlar, yaşam tatmini, bibliyometrik / içerik analizi araştırmaları, örgütsel bağlılık, iş aile dengesi, kişilik, özdeşleşme, meslek aşkı ve tutkunluk, sinizm, akademik örgütlerde çalışmalar, işten ayrılma niyeti, ölçek geliştirme / uyarlama, performans-hizmet kalitesi, benlik, etik, girişimcilik-yenilikçilik, dışlanma-stereotipler, kuşaklara yönelik çalışmalar, örgüt kültürü, liderliğin karanlık yüzü, mutluluk / iyi oluş, kültür, psikolojik sermaye, iyi oluş araştırmaları, iş tatmini konuları ele alındı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından MAKÜ Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı hocalarının seslendirdiği yöresel ezgilerden oluşan müzik dinletisi ile başlayan kongrede ilk konuşmayı Kongre Dönem Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Alparslan yaptı. Kongrenin başarılı geçmesini temenni eden Alparslan, kongrede emeği geçen herkese tek tek teşekkürlerini iletti.

Kongre açılış konuşmasını Kongre Akademik Koordinatörü Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Erdem Artan yaptı. Kongrenin MAKÜ ev sahipliğinde yapılmasından dolayı MAKÜ yönetimine teşekkür eden Artan, kongrenin başarılı geçmesi temennilerinde bulundu.

Daha sonra ev sahibi olarak konuşma yapan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz; “Ben kongrelere akademisyenlerin bir araya geldiği bilim dünyasının ziyafet sofraları diyorum. Kongrelerde bir akademisyen olarak birçok güçlü proje, fikir kuluçkaları, fikir tomurcuklarının atıldığı bir sunumdan alınan bir aksın, bir sedanın zihnimizde oluşturduğu izdüşümü üzerinden çok sayıda beslendiğimi ifade etmek istiyorum. Kongreler aynı zamanda bu sosyal atmosferde insanların bir araya geldiği, ülkelerin sosyal meselelerinin tartışıldığı, geçmişin hatırlandığı, ülkenin değer ve güçlerinin bir araya geldiği, fikir ürettikleri, umutsuzluklara çare ürettikleri yerler olduğunu hepimiz biliyoruz ve buna da ihtiyacımız var. Üniversiteler açısından da kongreler birer marka çalışmasıdır. Örgütsel Davranış Kongresi bir markadır, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de bir markadır. Markalar buluşunca burada çok daha güzel değerler ortaya çıkar. Bu kongrenin, bilime, insanlığa, ülkemize, ekonomimize güzel şeyler katmasını istiyoruz. Öncelikle bu kongrenin üniversitemizde düzenlenmesi konusunda emeği geçenlere özel teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu kongrede çok verimli çalışmalar yapılır. Bizler de geleceğimiz ve gelecek kuşaklarımız da bunlardan faydalanır. Çünkü bizim bugün burada üreteceğimiz herhangi bir bilgi ve herhangi bir değerin etkiye dönüşmesi belki uzun yıllar alacak. Ama bugün bunu üretmezsek 20 sene sonra bunu alma şansımız yok. Her ürettiğimiz değerin, etkinin, bilimin etkisi gelecek kuşaklar için. Bizler de hocalarımızdan bunu devraldık, bu misyonu devraldık. Biz de bu iz üzerinden yönlendirmeler üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

 Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da yaptığı konuşmada; “Bilimde gelenek önemli. Özellikle son zamanlarda bilhassa etnik sorunların ve iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde sat bilim için, gerçeği ortaya çıkarmak için ve toplumun ya da akademinin bir bakıma topluma ve bilim camiasına hizmet ve diğer kabul edilebilir fonksiyonlarına katkı sağlama maksadıyla gerçekleştirilen bu kongrelerin bu bilimsel toplantıların değeri olduğunu görüyor ve kongremizin başarılı geçmesini diliyorum.” dedi.

Daha sonra “Pozitif Psikolojinin Örgütsel Davranışa Yansımaları” konulu konuşmayı Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tayfun Doğan yaptı.

Konuşmaların ardından; Kongre Akademik Koordinatörü Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Erdem Artan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tayfun Doğan’a Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz tarafından plaketleri takdim edildi.