MAKÜ Pilot Üniversiteler Yönerge Hazırlama Çalıştayına Katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Pilot Üniversiteler Yönergesi Hazırlama Çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Kırşehir Valisi AKIN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemizin kurulduğu andan itibaren gençlerimizin iyi bir mesleki eğitim almasında ve ülkemizin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Üniversitelere, yapacakları çalışmalarda yol gösterici olacak yönergenin hazırlanması amacıyla düzenlenen bu çalıştayın verimli ve başarılı geçeceğine inandığını belirten Vali İbrahim AKIN, “Devletimiz, üniversitelerimizdeki eğitim kalitesini yükseltmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla misyon farklılaşmasına ve ihtisaslaşmaya önem vermektedir. Bu kapsamda, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları arasında yer alan Ahi Evran Üniversitemiz tarım ve jeotermal alanında desteklenerek ihtisaslaşma yoluna gitmiş ve üniversitemizin özverili çalışmaları sonucunda çeşitli projeler üretilmiştir. İnanıyorum ki, pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi hedefleri doğrusunda yol kat ederek istediği başarıya ulaşacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında, “Üniversitemiz, şehrimizin kültürel, sosyal ve bilimsel alanda gelişmesi, kalkınması için en önemli kurumlardan bir tanesi. Pilot üniversite uygulamasının ilimiz üniversitesinde gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Hayvancılık ve tarım konusunda bu projelerle önemli gelişmeler yaşanacaktır. Üniversitelerin şehirle bütünleşmesi, şehre katkı sağlaması önemlidir. Üniversitemiz gittikçe gelişip büyüyor, sahip olunan bir akademik birikim var “ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise Projede yer alan 5 üniversitenin Türkiye projesi olduğunu şöyle anlattı;

“Pilot üniversite, ülkemizde yükseköğretimin yeni bir yön arayış çalışmasıdır. Projede 5 üniversite pilot üniversite olarak başlamıştır ama bu bir Türkiye projesidir, yükseköğretimde dönüşüm projesidir. Dolayısıyla bu projenin hayat bulması, sadece 5 pilot üniversiteye değil, ülkemizin yükseköğretiminin yön bulma çalışmasıdır. Bizler de bu bilinçle diğer rektör arkadaşlarımızla birlikte bu projenin hem yürütülmesi hem de başarısı için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Projenin temel amacı, üniversitelerin yer aldığı şehirlerin kendi değerlerini öncelikle fark etmek, bu değerlerden değer üretmek, bilimsel çalışmalar yapmaktır.”

Daha sonra, pilot üniversite rektörleri tarafından ‘pilot üniversite’ olma süreçleri ile ilgili konuşmaların ve sunumların yapıldığı çalıştayda konuşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem KORKMAZ Pilot Üniversiteler Yönergesi Hazırlama Çalıştayının proje kapsamında kurumsal ve resmi çerçeveyi oluşturmak için önemli bir toplantı olduğunu belirterek çalıştayın başarılı geçmesini diledi. Hayvancılık alanında pilot üniversite seçilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yapmış olduğu çalışmaları anlatan Rektör KORKMAZ; “İhtisaslaşma alanında desteklenecek 5 pilot üniversiteden biriyiz. Bu kapsamda hayvancılık alanında birçok proje yapıyoruz ve bu çalışma Burdur’un tüm aktörleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırlandı. Üzerinde 2 yıldır ciddi bir çalışma yürütülen hayvancılık projesinde öncelikle problemleri tespit ettik ve bu problemlerden yola çıkarak yapılabileceklerin üzerinde durduk. Sektör işbirliği ve danışmanlıklarla birçok proje ortaya çıktı. Bizler çalışmalarımızı sahaya taşıdık ve bugün uygulamalarımızı çiftçilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Her şeyi en hızlı şekilde çözeceğiz gibi hayali bir işin peşinde değiliz. Tüm problemleri bir anda yok edemeyiz. Tarım ve hayvancılık sektörü çok dinamik bir sektör. Bizler sorunların çözümü noktasında nedenler üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal, kültürel ve sosyoekonomik nedenler üzerinde durarak sorunların temeline inerek incelemek istiyoruz. Bu noktada akademinin zihniyet dönüşümü çok önemli. Onların sahaya açılması, sahada üretim yapan çiftçilerimizin de akademiyle birlikte olması bu çalışmaların ana eksenini oluşturuyor. Bizler projelerimiz kapsamında birçok merkez açtık, açıyoruz. Şunun da bilincindeyiz, her sorunun çözümünde devletin vereceği destek ve teşviklerle yapmak istemiyoruz. Çağımızda artık şartlar çok hızlı değişiyor, teknoloji gelişiyor. Bizler çalışmalarımızla bu dönüşüme uygun kalıcı çözümler sunmak istiyoruz. Üniversite olarak sektöre yön veren, bilgisi ve eğitimiyle üniversitenin onayından geçtiği bir sistemi öngörüyoruz. Çünkü o zaman markalaşmanın önünü açmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör KORKMAZ’a Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan ÖNER de eşlik etti.

Konuşmaların ardından Pilot Üniversiteler Yönergesi Hazırlama Çalıştayı’na geçilerek yönerge taslağı üzerinde çalışma ve genel değerlendirme yapılarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Üniversitelerin projelerine uygun olarak ortak bir mevzuat belirleme çalışması için fikir alışverişi yapılmasının ardından çalıştay sona erdi.