DİSK YEŞİLOVA TEMSİLCİLİĞİ’DEN KIDEM TAZMİNATI İLE AÇIKLAMA GELDİ

Disk Yeşilova temsilciliğinden kıdem tazminatı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi, Basın Açıklamasında, “İşvereni korumaktan başka bir amacı olmayan bu düzenlemeyi işçiler olarak kabul edebilmemiz mümkün değildir. Tüm hukuksuzlukların Disk Genel İş Burdur Yeşilova İşyeri Temsilciliği olarak karşısında olduğumuzu bildiririz.”

DİSK GENEL İŞ BURDUR YEŞİLOVA İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI;

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak; işçi ve işveren sendikalarının bu konuda anlaşmaya varmasını aksi takdirde; bu konuda son sözü kendi söyleyeceğini beyan etmiştir.

Hükümet, kıdem tazminatının mevcut düzenlemede olan 30 günlük hesaplama üzerinden değil de, 11 gün üzerinden hesaplanmasını öngörmektir. Ayrıca TES( Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) adı altında; kıdem tazminatını bir fona aktarmayı ve bu fondaki paranın 60 yaşından sonra peyderpey işçiye geri ödenmesi üzerinde çalışılmaktadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki kıdem tazminatı işçinin yıpranma ikramiyesi olarak, işçinin yeni iş edininceye kadar karşılaşacağı zorlukları azaltabilmek, işverenin de iş sözleşmesini sona erdirirken keyfiyetinin önüne geçilebilmesi amacıyla iş kanunu kapsamında güvence altına alınmış bit işçilik hakkıdır.

Hükümet tarafından öngörülen düzenleme kıdem tazminatının miktarını düşüreceği gibi, işçinin kıdem tazminatı alacağının toplu olarak almasının önüne geçmektedir.

Ayrıca her insanın sanki 60 yaşına kadar yaşayacağının garantisi varmış gibi kıdem tazminatı alabilmek için 60 yaş şartı getirilmesi kabul edilemez.
İşvereni korumaktan başka bir amacı olmayan bu düzenlemeyi işçiler olarak kabul edebilmemiz mümkün değildir. Tüm hukuksuzlukların Disk Genel İş Burdur Yeşilova İşyeri Temsilciliği olarak karşısında olduğumuzu bildiririz.”