CHP’DEN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NE ZİYARET

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Veli Ağbaba, Seyit Torun  ve Ankara milletvekilleri Şenal Sarıhan ve Necati Yılmaz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve Konsey üyelerini ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu evde yaptığımız ziyaret, 11 TTB üyesinin şahsında, yaşama ve yaşatma mücadelesi veren tüm hekimlere yapılmış bir ziyarettir”

Türkiye’nin bir dikta sürecinde, “Mesele TTB’nin yaptığı açıklama değildir, mesele toplumsal muhalefeti dizayndır. Tüm sesleri susturma, yandaşlaştırma meselesidir. Makbul meslek örgütleri yaratmanın bir başlangıç aşamasındayız. Burada acı darbenin ilk adımlarını attılar, arkasından atacakları adımları dün AKP Genel Başkanı verdi.”

TTB’nin “savaşa hayır barış hemen şimdi” derken, tarihsel duruşunu tekrarlıyor, birliğin bugüne kadar terörü lanetleyen çokça açıklaması oldu.

Bu terörü kınayan açıklamaları dün Sağlık Bakanının yüzüne okuduk.

“Algı operasyonuyla gözaltıları meşrulaştırmaya çalıştılar ama dün bakla ağızdan çıktı, esas mesele o değildi. Sadece TTB’yi değil Türkiye Barolar Birliğini de hedef alıyordu. ’Afrin operasyonuna destek vermedi’ diye TTB hedefse, operasyona tam destek veren Türkiye Barolar Birliği neden hedeftir? Demek ki mesele ne Afrin operasyonudur ne basın açıklamasıdır. Mesele, tüm akademik meslek örgütlerini tehdit etmek, onlarla ilgili çeşitli değişiklik yapmak için kamuoyu oluşturmak ve güçlerini ellerinden alıp küçük küçük dernekçiklere dönüştürmek. Daha sonra yandaşları destekleyerek makbul meslek odaları yaratmak istemektedirler. TTB darbe dönemlerinde, ’e bildiri’ dönemlerinde, 28 Şubat dönemlerinde kendi tavrını hiç değiştirmemiş, hep demokrasinin yanında olmuştur.”

“Dün makbul muhalefet partisi Milliyetçi Hareket Partisi, bu binanın kapısına kilit asmaktan bahsetmektedir.”

12 Eylül darbesinde 300’ün üzerinde idam kararı verildiğini ve bunlardan 50’si onaylanmışken, TTB’nin idamlara karşı çıktı, bu karşı duruş sayesinde içlerinde ülkücülerin de bulunduğu birçok mahkumun asılmaktan kurtuldu.

Bu gerçeğin iyi bilinmesi gerekiyor, CHP olarak TTB ve diğer meslek örgütlerine desteklerimizi artarak sürdüreceğiz.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; geçen hafta yaşanan bir hukuksuzluğu kınamak ve TTB ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdik.

Hükümetin, TTB nezdinde bütün muhalefeti sindirmeye çalıştığını biliyoruz, iktidar “tek vatan, tek bayrak, tek millet, devlet” söylemine bir de “tek tip insan”ı ekledi.

“Yavru muhalefeti de kendine benzetti. Şu anda bütün Türkiye’yi tek tipe sokmak istiyor, kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi konuşmayan insanları istemiyor, barış gelmesinden bile rahatsız olan anlayışla karşı karşıyayız. Asla tek tipe girmeyeceğiz. Türkiye birden büyüktür, bunu bütün dünyaya göstereceğiz.”