CHP BURDUR MV. DR. MEHMET GÖKER’İN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, 14 Mart Tıp Bayramı Mesajında, “AKP iktidarı sağlık hizmetlerini paralı hale getirmiştir.” dedi
“14 Mart Tıp Bayramında tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüldüğü mutlu bir ülkede yaşamayı hepimiz isterdik. Sağlık hizmetinin sosyal devletin en temel ilkelerinden biri olduğu anlayışı ile her vatandaşımızın ücretsiz, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. 
Ancak bugün AKP iktidarı sağlık hizmetlerini paralı hale getirmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlığı bir metaya dönüştürmüştür. Vatandaşa ihtiyacı kadar sağlık hizmeti değil, parası kadar sağlık hizmeti sunulmaktadır. Sağlık hizmetleri bütçeden değil vatandaşın cebinden karşılanır hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı vatandaşları müşteri olarak görmeye başlamış ve desteklediği özel hastanelere yönlendirmiştir. Maalesef vatandaşın cebinden harcadığı para miktarı Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine eşit hale gelmiştir.
Öte yandan doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan ebesine kadar tüm sağlık personelimizin pek çok sorunu bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, aşırı ve düzensiz çalışma çok sayıda sağlık sorununa ve iş güvenliği problemine yol açabilmektedir. Maaş koşullarının düzeltilmesi, atamalarda yaşanan liyakat sorununun ortadan kaldırılması, ek ödemelerinin arttırılması ve bayan çalışanlar için kreş saatlerinin çalışma saatlerine göre ayarlanması sağlık çalışanlarının performanslarını arttıracaktır.
Tüm bu olumsuz koşullara rağmen, ülkemizin sağlıklı bir geleceğe kavuşması için gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalışan tüm tıp emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, saygılar sunuyorum.”