BUTSO’DAN “İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ” EĞİTİMİ

BUTSO üyeleri için gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine “İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu sunumla devam etti.
 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda TOBB ETÜ SEM’den Adnan Erbaş’ın anlatımıyla yapılan sunuma BUTSO Üyeleri katıldı. İletişim Uzmanı Adnan Erbaş, güncel örneklemeleri, resmi ve yarı resmi kurumlar ile özel sektörde yaşanan performans değişikliklerini de eklediği sunumuna: “İnsan Kaynakları (İK): Bir kurum veya işletmenin ürün ve hizmet yaratmak amaçlı kullandığı kaynaklardan biridir. Kurum ve işletmelerde odaklanılan işe alım, yönetim ve çalışanların yönlendirilmesini sağlayan fonksiyonlardır. İnsan Kaynaklarının fonksiyonu: İş Analizi, İnsan Kaynakları Planlaması, Personel Bulma- Seçme, Oryantasyon, Personel Eğitimi, Kariyer Yönetimi, Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi, Disiplin, İş Sağlığı- Güvenliği, İş Kaynakları Bilgi Sistemidir. İnsan Kaynaklarının amaçları: Kurum, İşler ve Çalışanlar İçin Planlama Yapılması, İnsan Kaynaklarının Elde Edilmesi, Bireysel ve Örgütsel Performansın (Verim, Motivasyon) Artırılması, Her Personelin İş Performansını İyileştirmek, Doğru Çalışma Ortamı ve İlişkileri Geliştirmek, Her Bireyin Yeteneklerinin Geliştirilmesi ve Sorumlu Olduğu Personel Grubunun Morallerini Yükseltmektir” açıklamasıyla başladı.
 
İletişim Uzmanı Adnan Erbaş, İK Yönetiminin; tazminat, işe alma, performans yönetimi, organizasyon geliştirme, emniyet, sağlık, faydalar, çalışan motivasyonu, iletişim, yönetim ve eğitim ile uğraştığını belirtti. Adnan Erbaş, tüm işletmelerde personelin bilgi ve motivasyon düzeylerinin yüksek olmasına, teknolojik gelişmelerin takibine, çalışma ortamlarındaki performans ve hijyen konularına dikkat çekti. Erbaş sunumunun son bölümünde Y ve Z kuşağı kişilerin çalışma yöntemleri yanı sıra yöneticilere ve personele motivasyon artırıcı anahtar kelimelere de yer verdi.
 
“ÜYELERİMİZİN KİŞİSEL EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ ODAKLI EĞİTİMLER”
 
Eğitim toplantılarının ve BUTSO vizyonunun önemini vurgulayan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik: “Üyelerimizin ve firmalarımızın kişisel eğitimleri ve kişisel gelişimleri odaklı eğitim toplantıları düzenledik. Bu haftaki eğitim çalışmamızda resmi dairelerde, yarı resmi kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde önemli birimlerden birisi olan İnsan Kaynakları hakkında üyelerimizi bilgilendirdik. Yönetim Kurulumuzla birlikte ilimizin finansal olarak kalkınması, ekonomik büyümesi, ufuk çizgimizin yükselmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda üyelerimiz için 2019 yılı eğitim programlarımızı gerçekleştirdik. Yıllık Eğitim Planımız içerisinde alanında ve konusunda uzman eğitmenlerin sunumları oldu. Bu yılki eğitim takvimimizde: ‘Yönetim ve Organizasyon’, ‘Finansal Yönetim’, ‘Pazarlama Yönetimi’, ‘Satış ve Satış Yönetimi’, ‘Markalaşma’, ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’ konularına yer verdik.
 
Globalleşen dünyada, ticaret kurallarının değiştiği küresel ekonomide ilimizin ve ülkemizin daha fazla pay sahibi olması misyonuyla azami ölçüde eğitim çalışmalarımız devam etti. Bu çalışmalarımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.