BUTSO Başkanı Yusuf Keyik “GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANACAK”

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK: “Çiğ süt fiyatındaki prim destekleri, tarım sektöründeki ithal girdi bağımlılığını azaltma ve ayrıca hayvan kesimini hızlandırmaya yönelik çalışmaların yapılması üreticilerimiz için olumlu bir gelişmedir.” dedi.
 
Burdur TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK: “Hayvancılık sektöründe ‘acil önlemler paketi’ yılbaşından itibaren devreye girecek. Hayvan ithalatı, kırmızı et piyasası, çiğ süt primi, süt ürünleri ihracatına destek, yem hammaddeleri ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması gibi bir dizi kararı kapsayan “acil önlemler paketi” 2019’un ilk günlerinden itibaren uygulamaya konulacak.” açıklamasında bulunup, bu uygulamaların üreticilerimizi maliyet anlamında rahatlatacağını belirtti.
 
ÇİĞ SÜT PRİM DESTEĞİ ÜRETİCİLERİMİZİ MEMNUN ETTİ
 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK: “2019 yılı itibari ile çiğ süt prim desteğinin litre başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkacak olması üreticilerimizi sevindirmiştir. Çiğ sütteki destek üretimin sürdürülebilir hale getirilmesinde katkı sağlayacaktır. ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ çalışması kapsamında süt üreticilerimizin üretim maliyetinin düşürülmesi, üretimde sürdürülebilirliğin ve de vatandaşların ucuz fiyata süte ulaşmalarını sağlayabilmek, tüketimde talep daralmasının önüne geçebilmek, arz- talep dengesini devam ettirebilmek amacıyla çiğ süt destekleme fiyatlarında yeniden düzenleme yapılmış olması üretici ve tüketici açıdan sevindiren bir gelişmedir. Bu kararı yerinde buluyoruz.” dedi.
 
Başkan Yusuf KEYİK: “Litre başına 15 kuruş günün şartlarına göre artmıştır. Böylelikle çiğ süt fiyatına desteğin artmasıyla üreticilerimiz emeğinin karşılığını bir nebze olsun alacaklardır. Çiğ süt fiyatlarında yapılan düzenleme üretim maliyetlerini düşürecek ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz, her şartta üretmişler ve üretmeye de devam etmektedirler. Üreticilerimiz; girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet etmektedirler. Bu destek bir nebze olsun üreticilerimize can suyu olacaktır. Üreticiler, desteklerin 5-6 ay gibi gecikmelerle ödendiğinden şikâyet ediyorlardı. Temennimiz açıklanan desteklerin, çiftçinin alın teri kurumadan ödenmesi yolundadır.
 
HAYVAN KESİMLERİNİ HIZLANDIRICI ÖNLEMLER
 
Yeni uygulamalar ile hayvan kesimlerinin sıra beklemeden hızlandırılacağını da kaydeden BUTSO Başkanı Yusuf KEYİK; “Et ve Süt Kurumu depolarında biriken 20 bin tonu aşkın karkas et nedeniyle hayvan kesimi için 3 ay sonrasına gün veriliyordu. Şubat 2019’a kadar kesim için randevu verilen ve kesilmesi beklenen hayvan sayısı 300 bin başa ulaşmıştır. Alınacak önlemlerden birisi de hayvan kesimini hızlandırmaya yönelik olacaktır. Buna göre Et ve Süt Kurumu kesimleri hızlandırarak piyasadaki sıkışıklığı 1 ayda ortadan kaldırabilmelidir. Böylece yetiştirici hayvan kesimi için 3 ay beklemek zorunda kalmayacaktır.” diye konuştu.
 
GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANACAK
 
Başkan Yusuf KEYİK: Basına yansıdığı kadar “Önümüzdeki 6 ay kasaplık hayvan ithalatı tercih edilmeyecektir. Hayvancılığa yönelik acil önlem paketinde kasaplık hayvan ithalatının yanı sıra damızlık Holstein gebe düve ithalatının durdurulması, besilik dana ithalatına da 2019 yılı içinde sınırlama getirilmesi de öngörülmektedir. İthalat yapmak için iç piyasadan belli miktarda hayvan alınması şartı getirilmesi planlanmaktadır. 2014 yılında ithalat yapmak isteyenler için piyasadan aldıkları hayvan kadar ithalat izni veriliyordu. Örneğin 100 baş ithal etmek için iç piyasadan 100 baş besi hayvanı alma şartı vardı. Şimdi tekrar bu uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
 
Alınacak bir başka önlem ise yem hammaddeleri ithalatına ilişkindir. Yem hammaddeleri ithalatında geçen yıl yüzde 7,8’e kadar düşürülen gümrük vergisi 2019 itibariyle sıfırlanması düşünülmektedir. Türkiye’de alınan önlem paketleriyle tarım ve hayvancılık sektörlerinde farkındalık oluşturup üretimde sürekliliğin devam ettirilmesi için önemli adımlar atıldığını görüyoruz.” dedi.
 
Başkan Yusuf KEYİK, “Hayvancılık sektörüne verdiği önem ve desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki 2019 yılı Hayvancılık sektörü açısından daha verimli bir yıl olarak geçer, şimdiden Üreticilerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.