Burdur İl Gelişim Planı temaları paydaşlarla tartışılmaya devam ediyor.

Burdur İl Gelişim Planı Nüfus ve Göç ile Sosyal Politika ve İstihdam Paydaş toplantısı, SGK Burdur İl Müdürü Bayram BALBAN, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yrd. Halil CEYLAN, İl Göç İdaresi Müdürü Zekeriya BÖLÜKBAŞI, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Dr. İsmail TAŞÇI ve Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer AKAN’ın katılımıyla, Burdur Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının moderatörlüğünü Nüfus ve Göç Teması Moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Gaye GÖKALP YILMAZ ile Sosyal Politika ve İstihdam Teması Moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm KORKUT gerçekleştirirken, katılımcılar ve Tema Moderatörleri Burdur’un Nüfus ve Göç ile Sosyal Politika ve İstihdam alanlarında temel sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdılar.

Nüfus ve göç alanında, Burdur’un temel nüfus yapısı ve özellikleri ve son yıllarda dikkat çeken göç verileri öncelikle incelenirken,  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin gelişmesi ve bölgeye katkı sağlaması, hem nüfus hem de kentin gelişmişlik dinamikleri açısından son derece önemli bir faktör olarak vurgulandı.  Ayrıca, Burdur’un göç almaya başlayan bir il olmasının, diğer nedenleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Sosyal Politika ve İstihdam temasında, işgücü piyasası genel özellikleri ve sorunları, aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarının etkinliği, sosyal destek mekanizmaları hususları tartışılarak çözüm önerileri üretilmeye çalışıldı.