Burdur Av Turizmi Faaliyetleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğünce Av Turizmi kapsamında ile gelen yabancı avcılara kurum faaliyetleri hakkında bilgi verilerek tanıtım broşürleri dağıtıldı. 

Fransa, Belçika ve Danimarka’dan av turizmi kapsamında gelen yabancı avcılara Ülkemizin Uluslararası Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesine taraf olduğu belirtilerek tanıtım broşürleri dağıtılıp denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edildi.