BELEDİYE BŞK. YARDIMCISI SAY BURDUR İÇİN ANKARA’DA

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say Bugün, Ankara HiltonSA.’da yapılan, Kalkınma Örgütü Yerel Yönetim Reformu Projesi III.Aşama . Çevre ( Evsel Atık ve Gürültü Kirliliği ) konulu AB.Aday Ülke Yerel Yönetimler 27. Fasıl toplantısına katıldı.
 
Avrupa Birliği’nin çevre politikası, kirliliği ortadan kaldırmayı, azaltmayı ve önlemeyi, doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, çevresel zararın kaynağında önlenmesini ve çevreyi korumanın diğer sektörel politikalarla (enerji, ulaştırma v.b.) entegrasyonunu güvence altına almayı amaçlanıyor.
 
Avrupa Birliği’nin çevre politikasının gelişiminde, 1973 yılından bu yana hazırlanan Çevre Eylem Programları oldukça etkili oluyor. Bu Kapsamda Burdur Belediyesini ( Evsel Atık ve Gürültü Kirliliği ) konulu AB.Aday Ülke Yerel Yönetimlerin 27. Fasıl toplantısına seçilmiş 14 İlle birlikte, Belediye Başkan Yarımcısı Ali Say katıldı.
 
Başkan Yardımcı Ali Say sosyal medya hesabı üzerinden, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü Yerel Yönetim Reformu Projesi III.Aşama . Çevre ( Evsel Atık ve Gürültü Kirliliği ) konulu AB.Aday Ülke Yerel Yönetimler 27. Fasıl toplantısına seçilmiş 14 Ille birlikte Belediyemizi temsilen katılım sağladık.”