2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Ekinliği Pazartesi saat 11:00’de Milli Eğitim’in Bando takımı ile birlikte İstasyon Çay Bahçesinden Meydana kadar yürüyüşle başlayacaktır.

Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü;

“Bireysel farklılıklar yaş, cinsiyet, fiziksel görünüm, kişilik özellikleri vb. pek çok özelikler açısından diğerlerinden farklılaşma durumudur. Otizm spektrum bozukluğu da bir eksiklik değil; bir farklılıktır.

İlk kez 1943 yılında, Kanner tarafından tanımlanan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), yaygın gelişimsel bozukluk terimiyle eş anlamlı kullanılan, ciddi sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğunun yanı sıra, tekrarlı ve takıntılı davranışlarla kendini gösteren, hafiften ağıra kadar, değişen çeşitli özellikleri olan gelişimsel nörobiyolojik bir bozukluktur.

OSB tüm dünyada artan tanı alma oranlarıyla dikkat çekmektedir. İkibinli yıllarda her 150 çocuktan biri otizmli olarak tanılanırken, günümüzde bu oran 50-60 çocuktan bire düşmüştür. Türkiye’de ise yaygınlık oranlarına ilişkin kesin rakamlar bulunmamaktadır. Ancak, sadece sağlık kuruluşlarından yararlanan ya da eğitim kuruluşlarına devam eden bireylere ilişkin sayılar bilinmektedir.

Günümüzde OSB olan çocukların, erken dönemde tanılanması mümkün olabilmekte, dolayısıyla nitelikli özel eğitim ve destek hizmetlerin sunulmasıyla yaşam işlevlerinde önemli ilerlemeler gerçekleşebilmektedir. Eğitimlerinde uygulamalı davranış analizine dayalı yöntem ve tekniklerin etkili olduğu kabul edilmekte, buna bağlı olarak pek çok bilimsel dayanaklı uygulama kullanılmaktadır. Tüm dünyada kabul gören yaklaşım ve uygulamalar doğrultusunda OSB olan bireylerin bebeklik döneminden, yetişkinlik dönemine kadar; okulöncesinden meslekî eğitim ve istihdama kadar desteklenmesi gerekliliği tartışmasız kabul edilmektedir.

Ülkemizde, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireye sahip ailelerin ve otizmli bireylerin artan ihtiyaçları ve çeşitlenen taleplerini karşılamak üzere otizmli birey ile ailelerinin yaşam kalitesini arttırmak, ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmetinin sunulabilmesini sağlamak üzere uygun politikaların geliştirilmesine yönelik Bakanlığımızca “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)” oluşturulmuştur.

2 Nisan 2013 tarihinde ilgili taraflarla ve kamuoyu ile paylaşılan “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)”nın öncelikli konu alanları arasında toplumun tüm kesimlerinin otizm konusunda farkındalık düzeyinin arttırılması ve kurumlararası iş birliğinin geliştirilmesi bulunmaktadır.

Bu kapsamda İlimizde 2017 yılında Otizm Ulusal Eylem Planı Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Valiliğimizin Başkanlığında bu kurulda; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Defterdarlık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Burdur İŞKUR ve Özürlere Yardım Derneklerini temsilciler bulunmakta, bu kurul altı ayda bir düzenli toplanarak ilimizde tespit edilen otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik kurul tarafından neler yapılabileceği değerlendirilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, yeni otizm teşhisi konan çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müze bildirilmekte ve çocuklarımız ile aileleri tarafımızdan takip edilmektedir. İhtiyaç sahibi aileler sosyal ekonomik olarak desteklenmektedir.

Aile hekimleri ve çocuk psikiyatri tarafından otistik çocuk ailelerine eğitimler ve danışmanlık verilmektedir. Ailelerinden gelen talepler dikkate alınarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurslara başlatılmaktadır.

02 Nisan 2018 tarihinde halkımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı özel eğitim okullarındaki çocuklarımızın da katılacağı “Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü” sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirilecektir.”