18 UYGULAMA TARTIŞMASI KENTE YAPILACAK YATIRIMLARI ENGELLEYEMEZ

Burdur Müteahhitler Derneği Başkanı Hasan Güraksu, ”kentte tartışmaya neden olan 18 uygulaması siyasilerin tartışmalarına neden olmuştur. Ancak isim vermeden derneğimizin üyesi olup özel okul ve özel hastane olmak üzere yatırım yapacak olan yatırımcıları hedef alarak yaptıkları açıklamaları nedeniyle uyarıyoruz. Siyasi çıkar çekişmeleri ilimize yatırımları engellememelidir.” dedi.

18 uygulaması desteklenmelidir

Güraksu 18 uygulamasının imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırma işlemi olduğunu söyledi.

18 uygulaması kentin gelişimi için yerel yönetimlerin cesaretle aldığı bir karardır. Bu anlamda Ali Orkun Ercengiz ‘i kutluyoruz. Öte yandan ihaleyi alan şahıs tarafından vatandaşlardan para istendiği iddialarının da üzerine gidilmesi gerektiğine dikkat çekti.

400 istihdamı engelleyen bedelini öder

Güraksu” bu olumsuz iddia karşısında siyasiler birbirlerine yüklenirken farkında ya da değil olarak Burdur yatırımcılarının önü kesiliyor. Kentte ihtiyaç olan Özel Hastane ve özel okul yatırımlarının önünü kesilemez. En 400 kişiye istihdam sağlayacak bu yatırıma engel olan siyasiler bedelini öder” diye konuştu

Üyemiz yatırımcıya köstek değil destek olun

Hale parsel üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış iken Belediye Meclis toplantısında gündeme getirilen suni gündem kanuni açıdan da dayanaksızdır.

Türkiye’de birçok ilde bu tür yatırımlar yerel yönetimler tarafından yatırımcılara verilerek ilde istihdam sağlanmayı hedeflerken Burdur’da kendi arazisi üzerinde özel hastane ve özel okul yatırımı yapacak üyemizin siyasilerin suni gündeme malzeme edilerek hedef alınmasını kabul edemeyiz.

İddiaların üzerine gidilmesi zorunludur

Hasan Güraksu kentte devam eden 18 uygulaması ve tartışmalara yönelik olarak da konuştu.